ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

Dobre praktyki

Oczywiście wiele miast europejskich i światowych jest bardziej zielona niż Warszawa, ale także wiele miast organizuje akcje zazieleniania, czy udostępnia specjalne środki na takie cele.

„Zielona sieć” w Hamburgu

Jednym z miast godnych naśladowania jest Hamburg. Do 2035r. ma zostać zakończony tam projekt Green Network.

źródło: http://www.gizmag.com/green-network-hamburg/31077/pictures#1

Obecnie, połowa powierzchni Hamburga to tereny zieleni i otwartych przestrzeni publicznych. Celem projektu jest połączenie parków, placów zabaw, boisk i cmentarzy w pierścienie okalające miasto. Jeden pierścień znajduje się w centralnej części miasta, a drugi jest oddalony o ok. 8-10 km. Plany obejmują stworzenie sieci, tak aby każdy mieszkaniec w określonym dystansie miał dostęp do skweru, parku oraz lasu. Wszystko to połączone ścieżkami spacerowymi i rowerowymi odizolowanymi od ruchu samochodowego.

Zielona Kopenhaga

Kopanhaga już w 2014r. została odznaczona tytułem Zielonej Stolicy Europy. Miasto zmierza osiągnąć do roku 2025 zerowy bilans ekologiczny poprzez modernizację transportu, redukcję emisji CO2
i zachęcenie ludzi, by przesiadali się na rowery. Ostatnio władze tego miasta rozpoczęły realizację programu „Podwórkowe ogrody”. Na czym polega? Każda społeczność lokalna może aplikować o środki na założenie własnego ogrodu. W urzędzie miasta działa specjalna komórka zajmująca się tym projektem, której pracownicy sami wyszukują w mieście przestrzenie, w obrębie których można zorganizować ogród. Przekonują następnie lokalne społeczności do uczestniczenia w programie i pracy nad przekształceniem danego terenu w zieloną oazę. Miejsce musi być zaprojektowane i stworzone przez mieszkańców w sposób demokratyczny i prowadzone oraz zarządzane przez lokalną społeczność. Grupa spełniająca warunki dofinansowania lokalnych przestrzeni zieleni może aplikować o wsparcie miasta w realizacji przedsięwzięcia. Urząd pomaga jej, dając możliwość współpracy z architektem i konsultantami pozostałych dziedzin związanych w tworzeniem terenów zieleni. Następnie społeczność sama prowadzi ogród.

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich