ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

czym są nasadzenia zastępcze?

Wykonanie nasadzeń zastępczych, to sposób na uniknięcie kary za wycinkę, a jednocześnie możliwość kompensacji tego, co zostaje zabrane przyrodzie.

Organ decydujący w sprawie wniosku może wydać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Decydując, bierze pod uwagę:

1) wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie;

2) wartość kulturową;

3) walory krajobrazowe;

4) lokalizację.

Zamiast nasadzeń zastępczych można zastosować przesadzenie drzewa lub krzewu, jeśli pozwalają na to warunki lokalizacyjne, jak i kondycja drzewa lub krzewu.

Należy jednak wiedzieć, iż nasadzenia zastępcze są sprawdzanie do 3 lat po ich nasadzeniu. To, czy finalnie kara zostanie naliczona po umorzeniu na okres 3 lat zależy od tego, czy przesadzone albo posadzone drzewo zachowa żywotność, lub jej nie zachowa, ale z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Czy jest żywotność drzewa lub krzewu? To prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu

 

 

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich