ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

jak możesz chronić drzewa przed wycinką

- śledź wnioski o wycinkę w okolicy - możesz poprosić urząd gminy (w Warszawie - dzielnicy) aby informował Cię o wnioskach o wycinkę z danego rejonu

- monitoruj okolicę, reaguj na każdą zauważoną próbę wycinki lub przygotowywania drzew lub krzewów do usunięcia, albo przycinanie gałęzi

- jeżeli wiesz o planowanej wycince sprawdź drzewo pod kątem obecności gatunków chronionych

- obserwuj drzewa, jeśli zaobserwujesz gatunki chronione poinformuj RDOŚ – taka informacja będzie mogła zostać wykorzystana na korzyść ochrony drzewa przy ewentualnym wniosku o wycinkę w przyszłości

- gdy już toczy się postępowanie o zezwolenie na wycinkę dopilnuj rzetelności oględzin i wykonania ich przez kompetentną osobę

- nawet gdy drzewa już wytną możesz sprawdzić czy proces został zrealizowany zgodnie z prawem, np. czy lokalizacja i liczba drzew zgadza się z wydana decyzją

- jako organizacja pozarządowa możesz włączyć się w postępowanie na prawach strony

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich