ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

poznaj miejscowy plan zagospodarowania terenu

Jednym ze sposobów ochrony zieleni miejskiej jest uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania terenu, w których takie tereny zyskują nietykalny status przeznaczenia na tereny zielone i rekreacyjne. W planach mogą być także zaznaczone pojedyncze drzewa, które nie mogą zostać wycięte.

W Warszawie można sprawdzić obszar zainteresowania na tej stronie: www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe. Znajdziemy tu wykaz dotychczas uchwalonych planów, a także tych, których opracowywanie jest obecnie w toku.

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich