ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

Zieleń w Warszawie

Jaką mamy zieleń w Warszawie

Część zieleni miejskiej jest we władaniu M. St. Warszawy i są to się trzy zasadnicze rodzaje terenów zieleni: parki miejskie, lasy miejskie i zieleń uliczna, tj. trawniki, zadrzewienie i zakrzewienie towarzyszące drogom i ciągom komunikacyjnym. Miasta prowadzi własną stronę internetową, która poświęcona jest w całości zielonym częściom Warszawy: www.zielona.um.warszawa.pl .

 

Statystycznie rzecz ujmują, Warszawa (51 700 ha) to:

- lasy o powierzchni ok. 7 258 ha, co stanowi blisko 14% powierzchni miasta

- 76 parków o łącznej powierzchni ok. 715 ha.

- 160 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni prawie 160 ha

Dane te obrazują fakt, iż w Warszawie mamy dużo zieleni, ale głównie stanowią ją lasy, w większości położone na obrzeżach miasta. Pozostała zieleń miejska to niecałe 2% powierzchni, co nie wyróżnia Warszawy pozytywnie na tle innych miast.

 

Znikająca warszawska zieleń…

To, że zieleń znika widać gołym okiem. Wystarczy spacer po centrum Warszawy, aby zauważyć, że zielone kiedyś ulice, dziś są zabetonowane, a te drzewa które ocalały zostały okaleczone poprzez znaczne ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, która umożliwiała by korzeniom oddychanie.

Jednak zieleń to nie tylko drzewa, ale także skwerki czy przyosiedlowe kwietniki.  Warto zwrócić uwagę, że także ten typ zieleni miejskiej zanika. Niegdyś normą było zagwarantowanie mieszkańcom osiedli przyjaznego życiu otoczenia wśród przyrody. Niektóre starsze zabudowania mogą poszczycić się powierzchnią biologicznie czynną na poziomie ponad 60%. Aktualnie zezwala się na budowę osiedli, gdzie zieleń stanowi nie więcej niż 15%. Coraz częściej także zieleń na osiedlach sprowadza się do przystrzyżonych, nawożonych trawników, przypominających pola golfowe, czyli praktycznie pustki biologicznej. Warto zadbać o to, aby w przestrzeni miejskiej pojawiały się kwiaty, łąki, czy zakrzaczenia na których bytować mogą owady czy ptaki.

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich