ZESPÓŁ DS. ZIELENI MIEJSKIEJ

Zoom na zieleń – czyli wycinka drzew w Warszawie pod lupą!

W ciągu ostatnich 6 lat wyciętych zostało prawie 150 tysięcy drzew, co oznacza iż dziennie w stolicy znika 68 drzew!

Jak wskazuje raport NIK z 2015r., w całej Polsce na 25 tysięcy przypadków, urzędnicy odmówili wycinki tylko 59 drzew!

Corocznie w Warszawie powstaje kilkadziesiąt nowych inwestycji deweloperskich, które wymagają wolnej przestrzeni. Na etapie planowania i przygotowania inwestycji nie poszukuje się rozwiązań kompromisowych, które byłyby do zaakceptowania przez inwestora, i jednocześnie nie prowadziło do całkowitego usunięcia drzew. Tym samym interes inwestora postrzegany jest jako ważniejszy niż interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody. Decyzje władz miasta w tak istotnych dla mieszkańców kwestiach odbywają się właściwie bez konsultacji społecznych.

 

Problem jest widoczny na każdym kroku, mieszkańcy zrzeszają się w stowarzyszenia, grupy nieformalne i starają się przeciwdziałać temu procederowi. Do naszej Fundacji przychodzi wiele zapytań i próśb o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania wycinek i nasadzeń kompensacyjnych. Każdego dnia w Internecie znaleźć można informacje od mieszkańców o ścięciu wielowiekowego drzewa, czy oszpecaniu koron drzew poprzez przycinanie gałęzi. Wiele osób czuje się bezradnych wobec aktualnej sytuacji.

W projekcie „Zoom na zieleń” chcielibyśmy sprawdzić działania podejmowane przez jednostki samorządu dla ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, w kontekście realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy w zakresie właściwej pielęgnacji i utrzymywania zieleni miejskiej na terenach, będących własnością miasta.

Chcemy także związać aktywną grupę ds. zieleni miejskiej i realizować ej cykliczne spotkania. Do grupy zapraszamy przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Mamy nadzieję, na wypracowanie dialogu.

Uruchamiamy Formularz Interwencyjny dla mieszkańców – to tu każdy może zgłosić zaobserwowane nieprawidłowości w temacie projektu.

 

Liczymy na Wasze zaangażowanie.

Zespół Fundacji alter eko

  

 

projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich